AGENDA

KLIK VOOR INFO

9-09-'24
Concert 
Zorgcentrum Cunera 
Heeswijk
14.30-16.00 uur

27-10-'24
Uitwisselingsconcert
BSO - MSO
Het Tunneke Heesch
14.00-16.00 uur


CONTACT & INFORMATIE


Voor informatie, optredens of lidmaatschap kunt u zich wenden tot ons secretariaat en/of onze PR man.


Het bestuur van onze vereniging bestaat uit:

Voorzitter

Jan v.d. Biezen

Algemene zaken

Gerrie Zuidhof

Secretaris

Jeanne v.d. Akker

Pr./aanvraag optreden (klik hier)
Wil v.d. Besselaar

Penningmeester

Frans Poiters

Voor algemene vragen zoals lidmaatschap e.d. kunt u zich wenden tot het secretariaat
E-mailadres:
mavdakker01@me.com

Informatie over Maaslands Senioren Orkest


OPRICHTING

Het “Maaslands Senioren Orkest” is opgericht in 1982 in Heesch.


DOEL

We hebben als doel gezamenlijk kwalitatief goede en gezellige muziek te maken tijdens repetities en optredens.


BEZETTING

Het orkest telt momenteel 42 leden, met een uitgebreide variatie aan instrumenten. Veel van de leden komen uit de wereld van harmonie- en fanfare orkesten uit de regio.


Er zijn nog vacatures voor muzikanten (zie rubriek leden / vacatures).


MUZIKALE LEIDING

Het orkest staat onder leiding van Peter van Helvoort, sinds 2017 onze vaste dirigent. Hij werkt nauw samen met de muziekcommissie.


OPTREDENS

Het orkest treedt regelmatig op in de regio bij o.a. ouderenverenigingen en verzorgingshuizen.
Ook verzorgt het orkest kerst- en nieuwjaarsconcerten. 

Voor deze optredens wordt een kleine financiële vergoeding gevraagd om de kosten te dekken.