AGENDA

Datum

Betreft / Locatie

Tijd

Zo 27-10-'23

Uitwisselingsconcert
BSO - MSO
Bernhezer Senioren Orkest
Maaslands Senorenorkest
Curtureel centrum De Pas
De Misse 4 Heesch
******

14.00 - 16.00 u

* = vrij entree
** = vriendenconcert donateurs vrij entree, nieuwe donateurs welkom.
*** = alleen toegang voor leden / genodigden
**** = toegankelijk voor bewoners en familieleden
***** = toegangskaarten zie info website.
******= Vrij entree, maar niet voor niets..voor iedereen toegangkelijk


Foto Bernhezer Senioren Orkest 
Uitwisselingsconcert MSO - BSO 27-10-'24